Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của các nhân và tổ chức về cách sống, cách làm việc với các công nghệ trên môi trường số.


Đến năm 2022, việc chuyển đổi số áp dụng cho cơ quan nhà nước ngày càng hoạt động phát triển mạnh mẽ trong các hoạt động tuyên truyền, tạo cơ sở dữ liệu dễ dàng truy cập tăng cường tính công khai, tính minh bạch, cung cấp cấp dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân dễ dàng truy cập trên mọi thiết bị. Phát triển chính quyền số trên môi trường số ở các cơ quan chính quyền các cấp địa phương các cấp là những hoạt động phát triển tất yếu đang được chú trọng.

 

Để đưa ra những hoạt động thiết thực áp dụng đúng chuyển đổi số chúng ta phải nắm bắt được môi trường số là gì và tại sao chúng ta cần phát triển trên môi trường này. Về định nghĩa môi trường số chúng ta có thể hiểu là một môi trường mà ở đó được kết nối với không gian mạng, các thực thể dần dần số hoá và tạo ra dữ liệu và có thể kết nối với nhau. 

 

Đối với các đơn vị cơ quan nhà nước, chính phủ đã dần dần đưa mọi hoạt động an toàn cơ sở dữ liệu lên môi trường số để giúp quá trình vận hành cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, nhanh chóng hơn, giảm thiếu tối đa nguồn lực, quản lý kinh tế - xã hội trên môi trường này. Hay hiểu theo một cách khác đây là quá trình chuyển đổi số của chính phủ hoặc đây là chính phủ số.

 

Nắm bắt được nhu cầu đó Myaloha đã cho ra mắt những sản phẩm có thể hỗ trợ, cung cấp, phát triển chính quyền số từng địa phương, tạo 1 chính quyền số phát triển, an toàn bảo mật thông cho từng cơ quan, từng đơn vị:


MyContest- Cổng trực tuyến hỗ trợ công tác tuyên truyền, bảo mật thông tin

MyApp- Dịch vụ cho thuê App hỗ trợ công tác quản lý người dùng, tuyên truyền, thông báo, tin tức

MyWeb- Nâng cấp Website hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu, dịch vụ công trực truyến, tin tức, thông báo, thiết kế trang website mang tính đặc trưng riêng cho đơn vị

MyEvent- Dịch vụ cung cấp giải pháp Hội nghị 4.0

 

Việc chuyển đổi số, phát triển chính quyền số sẽ giúp mỗi cơ quan, chính quyền trong công tác tuyên tác tuyên truyền, dịch vụ công, quản lý dữ liệu hoạt động hiệu quả, minh bạch hơn, kiến tạo sự phát triển mới cho xã hội. 


Hy vọng những nội dung chia sẻ trên đây sẽ hữu ích đối với  vị bạn. Liên hệ nếu đơn vị bạn muốn có những giải pháp mang tính xây dựng, phát triển chính quyền số cho đơn vị bạn: 0935.98.99.98