I. GIỚI THIỆU MYALOHA

 1. Tên sáng kiến: My Aloha– Website\ntrắc nghiệm Online dành cho mọi người.

 2. Chức năng website

a)  Xây dựng bài trắc nghiệm đa dạng

Bằng việc triển khai lập trình cơ chế thông minh, My Aloha cho phép người\ndùng có thể tạo nhiều dạng bài tập trắc nghiệm khác nhau như trắc nghiệm dạng\nthông thường (Hình 1.1), câu hỏi dạng video (Hình 1.2) hoặc hình ảnh, âm thanh,…\ntuỳ vào nhu cầu của người ra đề trắc nghiệm.

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n


Hình 1.1 Bài trắc nghiệm bằng video

 

\n \n

Hình 1.2 Bài trắc nghiệm\ncâu hỏi lựa chọn dạng văn bản

 

Bài tập trắc nghiệm có thể có 1 hay nhiều đáp án. Bằng cách lập trình tuỳ\nchọn người dung dễ dàng chọn câu hỏi một hay nhiều đáp án trên cùng 1 giao diện,\nkhông phải chuyển qua chuyển lại nhiều màn hình khác nhau


b)  Cho phép người dùng tuỳ ý đặt thời gian bài tập trắc nghiệm

Bạn có thể tuỳ chỉnh thời gian làm bài trắc nghiệm (Hình 1.3) hoặc thậm\nchí không tính thời gian nếu đề bài trắc nghiệm bạn đưa ra không cần giới hạn\nthời gian làm bài

\n \n


Hình 1.3 Cài đặt thời gian làm bài trắc nghiệm


 

c)   Tự động chấm điểm và lưu vào hệ thống

Với My Aloha, bạn chỉ việc soạn bài trắc nghiệm là xong. Còn lại những\nviệc khác như chấm điểm (Hình 1.4), lưu trữ điểm, My Aloha đã giúp cho bạn. Bạn\ncó thể theo dõi ngay những chỉ số như số lượng người làm bài, kết quả làm bài của\ntừng thành viên. Thống kê kết quả của từng người… để tiện cho việc theo dõi và\nhướng dẫn học viên.


\n \n

Hình 1.4 Thẻ chấm điểm ngay sau khi làm xong\nbài kiểm tra


3. Đối\ntượng sử dụng website

-\nTổ chức đơn vị đoàn thể, cơ quan nhà nước tổ chức các cuộc thi trắc nghiệm trên\nInternet.

-\nGiáo viên, giảng viên đang giảng dạy tại các trường tiểu học, trung học cơ sở,\ntrung học phổ thông. Và các hệ giáo dục đào tạo Đại học, sau Đại học

-\nHọc sinh, sinh viên sở hữu tri thức muốn chia sẻ tri thức với bạn bè để học tập\nlàm bài theo nhóm, giúp gia tăng hiệu quả học tập và giải bài tập về nhà của học\nsinh, sinh viên.


II. Ý NGHĨA CỦA WEBSITE MY ALOHA

1.  \nHỗ trợ Giảng viên trong việc đăng tải các bài giảng, bài tập một cách dễ\ndàng hiệu quả, giúp rút ngắn thời gian\ngiảng dạy nâng cao hiệu quả công việc.

2.  \nĐối với các tổ chức cơ quan Nhà nước, đoàn thanh niên My Aloha giúp tiết\nkiệm chi phí tổ chức hội thi, lập trình website,…giúp nâng cao hiệu quả tuyên\ntruyền giáo dục ý thức nhân dân trong các hội thi, nhờ ứng dụng thi tuyên truyền\nqua Internet.

3.  \nViệc triển khai trắc\nnghiệm trên Internet giúp giảm tải được số lượng biểu mẫu in ấn, tiết kiệm chi\nphí in ấn câu hỏi trắc nghiệm, tiết kiệm thời gian chấm bài. Giúp nâng cao hiệu\nquả quản lý kết quả làm bài của học viên.


III. CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA PHẦN TRẮC NGHIỆM

1.     \nKhởi tạo trắc nghiệm: Cho phép giảng viên tự do\ntạo câu hỏi trắc nghiệm cho bản thân dưới mọi hình thức từ câu hỏi hình ảnh, âm\nthanh, video, văn bản…bao gồm cả câu hỏi dạng 1 đáp án và nhiều đáp án. Bằng việc\nsử dụng bài tập trắc nghiệm trên My Aloha, mọi giảng viên tiết kiệm hầu hết thời\ngian chấm bài.

2.     \nThiết lập cấu trúc\ntrắc nghiệm: Cho\nphép người tạo bài tập cài đặt các thông số kỹ thuật sau:

-        \nĐặt thời gian giới\nhạn cho bài tập trắc nghiệm: giúp người dạy có thể đặt thời gian làm bài hoặc\nkhông giới hạn thời gian linh hoạt phù hợp với từng loại trắc nghiệm

-        \nCài đặt thông tin\nchia sẻ: My Aloha cho phép bạn chia sẻ bài tập của mình lên các trang mạng xã\nhội đặc biệt là Facebook, bạn có thể đính kèm ảnh bản quyền của mình khi chia sẻ,\ngiúp bảo vệ bản quyền tác giả cho các bài tập mà bạn đăng tải trên My Aloha.

3.     \nCấu trúc thiết kế thông minh: cho phép xem trước giao diện bài tập trước khi đăng tải\nlên website: Với chức năng này, mọi giảng viên có thể xem trước bài, bố cục của\nbài tập mình khi đang soạn thảo giúp xem bài một cách hiệu quả hơn.

4.  \nHệ thống phân tích đáp án và theo dõi kết quả

\n\n\n\n\n\n\n\n

My Aloha Giảng viên quản lý đáp án một cách chặt chẽ.\nChỉ khi nào giảng viên công khai thì học viên mới có thể xem được đáp án bài\nlàm, đảm bảo tính linh hoạt của từng dạng đề nhất định (Hình 3.1).


Hình 3.1 Trang quản lý kết quả làm bài của học viên

Trên đây là phần giới thiệu tính năng trắc nghiệm của My Aloha. Hi vọng với tính năng trắc nghiệm Online này. My Aloha mang đến cho bạn những lợi ích tuyệt vời giúp nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập của bạn trong thời gian tới.

My Aloha - Trắc nghiệm Online xin chân thành cảm ơn!

\n\n\n\n\n\n\n\n\n