banner
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính” trên địa bàn huyện Bình Chánh
bắt đầu

08h00

18/07/2022

kết thúc

11h00

24/07/2022

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2786
Lượt đăng kí
  • Chưa phân nhóm để thống kê
3375
Lượt dự thi
  • Chưa phân nhóm để thống kê
29456